Osuszanie budynków

Awaria wodna

Do najczęstszych przyczyn awarii wodnych należą: nieszczelne połączenie i pęknięty wężyk doprowadzający wodę.

Jeśli awaria doprowadziła do zalania pomieszczenia, woda mogła dostać się pomiędzy warstwy posadzki. W takim przypadku szczególnie ważna jest odpowiednia diagnoza problemu. Pozostawienie wilgoci pod posadzką może wiązać się z degradacją ścian i dużymi wydatkami na remont w przyszłości.

Powódź i zalanie

W przypadku zalania budynku przez wodę z zewnątrz, osuszanie należy rozpocząć od usunięcia wszystkich zalanych przedmiotów
i wypompowania wody z budynku. Dopiero wtedy można rozpocząć proces osuszania z użyciem osuszaczy.

Jeśli woda dostała się pod posadzkę, może okazać się konieczne osuszenie przestrzeni podposadzkowej. Po osuszeniu pomieszczeń nalezy pamiętać o ich dezynfekcji!

Zawilgocenie

Kiepska wentylacja oraz mostki termiczne mogą doprowadzić do powstawania grzyba budowlanego i miejscowego zawilgocenia ścian. W takim przypadku, łącznie z odgrzybieniem i dezynfekcją pomieszczeń, należy bezwzględnie osuszyć ściany, aby zapobiec nawrotom grzyba.

Łącznie z osuszaniem należy też bezwzględnie usunąć przyczynę powstawania zawilgocenia.

Remont

W remontowanych, zwłaszcza starych budynkach, poziom wilgotności ścian i posadzek często znacząco przekracza dopuszczalne normy.

Pierwszym etapem prac w takim przypadku powinna być diagnoza i usunięcie przyczyn zawilgocenia. Następnie należy wykonać kompleksowe osuszanie, dostosowując metody
i urządzenia do rodzaju budynku i zastosowanych materiałów.

Budowa

Szczególnie jesienią, wysoki poziom wilgotności powietrza oraz niska temperatura znacząco spowalniają proces schnięcia na budowie. Zastosowanie zestawu osuszaczy wspartych wentylatorami i nagrzewnicami, może znacząco przyspieszyć prace budowlane i wykończeniowe wewnątrz budynku.

Ma to szczególne znaczenie w dobie wysokich cen i ograniczonego dostępu do fachowców.

Procesy technologiczne

Niektóre procesy technologiczne w zakładach produkcyjnych, wymagają utrzymania konkretnego poziomu wilgotności powietrza. Jest to szczególnie trudne w okresie jesienno-zimowym – zwłaszcza jeśli mamy do czynienia ze starszym budynkiem z niewydolnym systemem wentylacji.

Profesjonalne osuszacze pozwalają utrzymać wilgotność powietrza na oczekiwanym poziomie.

Specyficzne wymogi

Wymóg zachowania odpowiedniej wilgotności, może być podyktowany także koniecznością zapobiegania oblodzeniom (chłodnie), ograniczeniu korozji metali, czy też po prostu – zapewnieniu odpowiedniego komfortu klimatycznego.

W zależności od konkretnego przypadku, stosujemy albo profesjonalne osuszacze przenośne, albo naścienne
urządzenia do pracy w systemie ciągłym.

Przebieg procesu osuszania

Proces usuwania wilgoci oraz jej negatywnych skutków, składa się zazwyczaj z kilku kolejno po sobie następujących etapów:

Pomiar wilgotności pomieszczeń

zalecane

Analiza termowizyjna budynku

Likwidacja przyczyny zawilgocenia

jeśli konieczne

Usunięcie skorodowanego tynku

Neutralizacja grzyba budowlanego

jeśli konieczne

Odtworzenie izolacji fundamentu

Osuszanie pomieszczeń

jeśli konieczne

Osuszenie warstw posadzki

Dezynfekcja budynku (ozonowanie)

Prace wykończeniowe

jeżeli w pomieszczeniach stoi woda, w pierwszej kolejności należy ją wypompować.
Następnie należy ręczne zebrać pozostałość, której nie udało się wypompować.

Po usunięciu wody, należy wynieść z pomieszczeń całe zawilgocone wyposażenie. Meble z płyt drewnopochodnych,
panele podłogowe, czy meble tapicerowane zazwyczaj nie nadają się do dalszego użytku i powinny zostać zutylizowane.

Metody osuszania

Ogrzewanie i wentylacja

Metoda ta polega na podniesieniu temperatury zawilgoconego obszaru, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.

Efektywność tej metody rośnie wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Zastosowanie tej metody, to głównie osuszanie silnie zawilgoconych fragmentów ścian, sufitów oraz innych elementów konstrukcyjnych.

Podstawowym urządzeniem wykorzystywanym w tego typu osuszaniu są promienniki lampowe i działające w podczerwieni.

Osuszanie kondensacyjne

Funkcjonowanie osuszaczy kondensacyjnych polega na schładzaniu przechodzącego przez nie powietrza poniżej temperatury punktu rosy. W takich warunkach następuje kondensacja wilgoci, a skropliny gromadzone są w zbiorniku osuszacza, lub odprowadzane są na zewnątrz.

Wydajność osuszaczy kondensacyjnych jest uzależniona od temperatury i wilgotności pomieszczenia. Im wyższa temperatura
i wilgotność, tym wydajność urządzenia większa.

Osuszanie adsorpcyjne

Wykorzystywane w tej metodzie osuszacze adsorpcyjne, dzięki bębnowi pokrytemu substancjami higroskopijnymi, pochłaniają wilgoć z przepływającego przez urządzenie powietrza. Gorące powietrze odbiera następnie wilgoć, która wyrzucana jest na zewnątrz. Metoda ta pozwala na osuszanie powietrza o temperaturze poniżej 0°C.

Ograniczeniem tej metody, jest konieczność zapewnienia odprowadzenia wilgotnego powietrza na zewnątrz.

Osuszanie podposadzkowe

W przypadku zalania pomieszczeń, istnieje duże ryzyko dostania się wody do przestrzeni podposadzkowej (poniżej warstwy ocieplenia).

Osuszanie odbywa się bez konieczności skuwania posadzki,
a ingerencja w nawierzchnię ogranicza się do nawiercenia
kilku otworów.

Węże ssąco-tłoczące systemu, w pierwszej kolejności wysysają wodę, a następnie wtłaczając pod powierzchnię suche powietrze, powodują wypychanie wilgoci przez szczeliny dylatacyjne.Na dobór odpowiedniej metody osuszania oraz rodzaju i ilości potrzebnego sprzętu ma wpływ szereg czynników:

  • przyczyna zawilgocenia,
  • kubatura pomieszczenia,
  • materiał z którego wykonane są ściany i posadzki,
  • grubość ścian oraz izolacja,
  • stopień ich zawilgocenia,
  • temperatura w pomieszczeniu,
  • warunki atmosferyczne na zewnątrz.

Z uwagi na dużą bezwładność, proces osuszania jest niestety czasochłonny.
Do pewnego stopnia można go skrócić poprzez podniesienie temperatury oraz instalację wentylatorów pobudzających ruch powietrza.

Po zakończeniu osuszania warto przeprowadzić końcową dezynfekcję pomieszczeń metodą ozonowania.
Pozwoli ona na pozbycie się z powietrza ewentualnych drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogły rozwinąć się w pomieszczeniu.