Termowizja

Badanie termowizyjne przeprowadzane jest przy użyciu kamery termowizyjnej.
Dokonuje on pomiaru promieniowania podczerwonego, pochodzącego z analizowanego obiektu.

W oparciu o powyższy pomiar, generowany jest obraz, pozwalający określić rozkład temperatur na badanej powierzchni.

Kamera termowizyjna generuje jednocześnie obraz termowizyjny oraz zdjęcie badanego obszaru, co umożliwia odniesienie obrazu do konkretnego miejsca w budynku.

Czym bardziej zaawansowany model kamery, tym obraz jest bardziej szczegółowy i pozwala na precyzyjniejszą diagnozę problemu.

Zlecając badanie termograficzne należy pamiętać o dwóch podstawowych kwestiach:

  1. Obraz termograficzny przedstawia jedynie różnice temperatur pomiędzy elementami znajdującymi się w badanej przestrzeni.
    Im większa różnica, tym wyraźniejszy obraz. Im mniejsza – tym obraz staje się bardziej jednolity a wyniki mało czytelne.

  2. Różnice temperatur widoczne na zdjęciu termowizyjnym mogą być spowodowane różnymi czynnikami.
    Niekoniecznie muszą one świadczyć o występowaniu mostków termicznych. Dlatego bezwzględnie należy powierzyć pomiary termowizyjne doświadczonej ekipie z profesjonalnym sprzętem.

Przykładowe zastosowania termowizji

Badanie mostków termicznych

Kamera termowizyjna umożliwia identyfikację elementów budynku,
o zmniejszonej izolacyjności cieplnej (mostków termicznych).

Najczęściej tego typu miejsca występują w okolicach okien i drzwi balkonowych, w narożnikach budynków oraz na styku ściany z sufitem i podłogą. Jeśli chodzi o dach – nieszczelności zdarzają się najczęściej w okolicach komina, okien dachowych czy lukarn.

Mostki termiczne z jednej strony powodują utratę ciepła z budynku,
z drugiej – mogą prowadzić do kondensacji pary wodnej i powstawania grzyba budowlanego po wewnętrznej stronie ścian.

Badanie wykonujemy zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Jego skuteczność wzrasta ze wzrostem różnicy w temperaturze na zewnątrz i wewnątrz obiektu.


Analiza zawilgocenia ścian

W typowych warunkach wraz ze wzrostem wilgotności ścian wewnętrznych budynku, spada ich temperatura.

Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej możliwe jest precyzyjne określenie miejsca i zakresu zawilgocenia, a często także kierunku
z którego pochodzi.

Jako że różnice temperatur mogą być spowodowane także występowaniem pustek czy mostków termicznych, badanie termowizyjne należy zawsze przeprowadzić łącznie z pomiarem wilgotności.

Lokalizacja awarii wodnych

Kamera termowizyjna stanowi istotne wsparcie w lokalizacji awarii
w instalacji wodnej lub grzewczej budynku.

W przypadku rozszczelnienia instalacji ogrzewania podłogowego,
z uwagi na dużą różnicę temperatur, termowizja pozwala często na bardzo precyzyjne określenie miejsca awarii.

W pozostałych przypadkach ułatwia lokalizację poprzez określenie obszaru zwiększonego zawilgocenia oraz kierunku z jakiego najprawdopodobniej pochodzi.

Dzięki temu, z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury pomiarowej, jest możliwe zlokalizowanie problemu.

Wykrywanie wad instalacji elektrycznych

Przegrzewające się przewody, gniazdka czy elementy urządzeń elektrycznych mogą doprowadzić do zniszczenia instalacji elektrycznej i pożaru.

Pomiar termowizyjny pozwala na zlokalizowanie miejsca występowania nieprawidłowości i reakcję z wyprzedzeniem tak, aby nie dopuścić do powstania szkody.